U svom petom izdanju Revija studentskog filma u Zagreb dovodi najbolje od regionalnog studentskog filmskog stvaralaštva.

 

Zbog epidemije COVIDA-19  Revija je odgođena na jesenski termin 16. i 17.10.2020, a program će se odvijati online te u MM centru Studentskog centra u Zagrebu.


Akademski program čini konkurencija filmova nastalih u produkciji filmskih i umjetničkih akademija iz Hrvatske, Slovenije, Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

Studentski program čini konkurencija filmova studenata i studentica koji pohađaju neko visoko učilište u navedenim državama.

Sudjelujte u 5. izdanju Revije studentskog filma i prijavite se do 1.6.2020. (prijave produljene radi novog termina održavanja) putem Google prijavnice ili Filmfreeway prijavnice!

Prije prijavljivanja proučite Uvjete i pravila sudjelovanja.

Rules & terms in English can be found below the Croatian language text.

----------------------------------------------

UVJETI I PRAVILA SUDJELOVANJA:

----------------------------------------------


I. FILMSKI PROGRAMI
1. Akademski program čini konkurencija filmova nastalih u produkciji filmskih i umjetničkih akademija iz Hrvatske, Slovenije, Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore.
2. Studentskiprogram čini konkurencija filmova studenata i studentica koji pohađaju neko od sveučilišta u navedenim državama.

II. PRAVO SUDJELOVANJA
3. Pravo sudjelovanja u Akademskom programu imaju svi studenti i studentice visokih umjetničkih učilišta u Republici Hrvatskoj, Republici Srbiji, Republici Sloveniji, Republici Crnoj Gori te Bosni i Hercegovini. Prijavljeni filmovi moraju biti u produkciji matične umjetničke akademije autora djela.
4. Pravo sudjelovanja u Studentskom programu imaju svi studenti i studentice visokih učilišta u navedenim državama bez obzira na vrstu studija ili studentski status (redoviti/izvanredni student).

III. KRITERIJI PRIJAVE (vrijedi za oba programa)
5. Prijavljeni filmovi moraju biti završeni u 2019. ili 2020. godini.
6. Maksimalna duljina trajanja filma je 45 minuta (kratkometražni film).
7. Prijaviti se mogu filmovi bilo kojeg roda (dokumentarnog, eksperimentalnog, igranog) i žanra, kao i drugi audio-vizualni sadržaji poput animacija, intervjua, reportaža i namjenskih videa (reklame, glazbenih videa) čiji autor, odnosno karakteristike, odgovaraju uvjetima navedenim pod točkama 1., 2., 3., 4., 5. i 6.
8. Selekcijska komisija RSF-a donijet će odluku koji će filmovi ući u Akademski program, odnosno Studentski program Revije studentskog filma (dalje u tekst: RSF), a popis filmova koji će biti prikazani u obje konkurencije bit će objavljen na službenim internetskim stranicama RSF-a.
9. Filmovi u produkciji umjetničkih akademija prijavljuju se u Akademski program. Filmovi koji nisu u produkciji umjetničkih akademija prijavljuju se u Studentski program.
10. Jedan autor može prijaviti najviše 2 filma.
11. Prihvaćaju se jedino prijavnice na kojima je film dostupan putem trajne internetske poveznice (YouTube, Vimeo, Google Drive i sl.).
12. Prijavljeni radovi ne smiju biti obilježeni bilo kakvim autorskim zaštitnim znakovima, vodenim žigovima ili sličnim oznakama.
13. Prijavitelj je dužan uz film priložiti tekstualni opis sadržaja (sinopsis) filma i screenshot ili fotografiju iz filma.
14. Filmovi prijavljeni u Akademski program moraju imati titlove na engleskom jeziku.


IV. PRIJAVA I OBJAVA NAGRADA
15. Filmovi se prijavljuju putem internetske platforme FilmFreeway ili ispunjavanjem Google Form prijavnice.
16. Prijave traju od 06.03.2020 do 01.06.2020.., a Selekcijska komisija RSF-a će naknadno objaviti popis filmova koji su ušli u Akademski i Studentski program te sukladno tome obavijestiti autore čiji su filmovi uvršteni u konkurenciju.
17. Kod autora čiji film bude uvršten u program vršit će se provjera studentskog statusa u godini završne produkcije filma.
18. Žiriji Studentskog i Akademskog programa imaju svaki po 3 člana.
19. Nagrade Akademskog programa: Veliki lonac za najbolji akademski film, Nagrada publike za najbolji akademski film, posebna priznanja (do 3).
20. Nagrade Studentskog programa: Mali lonac za najbolji studentski film, Nagrada publike za najbolji studentski film, posebna priznanja (do 3).
21. Proglašenje pobjednika odvit će se na zatvaranju RSF-a.

V. AUTORSKA PRAVA, KORIŠTENJE FILMOVA I ODGOVORNOST
22. Organizator RSF-a ima pravo zadržati sve zaprimljene radove u arhivi prijavljenih na festival.
23. Organizator RSF-a zadržava pravo na korištenje video isječaka i fotografija iz filmova uvrštenih u Akademski ili Studentski program u svrhu promidžbe festivala bez plaćanja novčane naknade.
24. Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakve sporove vezane uz vlasništvo, odnosno autorska prava nad filmovima koje sudionici pošalju Organizatoru prilikom prijave na natječaj. Ako sudionici pošalju Organizatoru film nad kojim nisu nositelji autorskog prava ili na drugi način zloupotrijebe tuđa prava, Organizator za takav slučaj ne snosi nikakvu odgovornost.
25. Sudjelovanjem u ovom natječaju autori/ice Organizatoru daju na pravo pohranu osobnih podataka koji su nužni za ispunjavanje prijavnice (ime i prezime autora, producenta/ice, scenarista/kinje, snimatelja/ice, montažera/ke, elektronička adresa, broj mobitela, naziv fakulteta). Organizator će procesuirati podatke u skladu s Uredbom Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije 95/46/EC “Opća uredba o zaštiti podataka”.
26. Sudjelovanjem u ovom natječaju autori/ce pristaju na sve navedene uvjete.

Za dodatne informacije ili pitanja javite se na 

revijastudentskogfilma@gmail.com.

----------------------------------------------
RULES & TERMS:
----------------------------------------------
I. FILM PROGRAMS
1. The Film School Program will feature films produced by film and art schools of Croatia, Slovenia, Serbia, Bosnia and Herzegovina and Montenegro.
2. The Student Film Program will feature films by students studying at institutions of higher learning in Croatia, Slovenia, Serbia, Bosnia and Herzegovina and Montenegro. Students studying in art and film programs may apply for either program.

II. WHO CAN APPLY
3. The Film School Program accepts applications from students in film or art programs at institutions of higher learning in the Republic of Croatia, the Republic of Serbia, the Republic of Slovenia, the Republic of Montenegro and Bosnia and Herzegovina. The submitted films must have been produced by the institution at which the director is studying.
4. The Student Film Program accepts applications from all students studying at institutions of higher learning in the Republic of Croatia, the Republic of Serbia, the Republic of Slovenia, the Republic of Montenegro and Bosnia and Herzegovina, regardless of type of degree program.

III. SUBMISSION GUIDELINES (applies to both programs)
5. The submitted films must have been completed in 2019 or 2020.
6. Maximum runtime for submitted films is 45 minutes (short film).
7. The Festival accepts films of all genres, including documentary and experimental films, as well as interviews, journalistic pieces, animation, advertising videos and music videos, provided the submission meets the criteria in guidelines 1., 2., 3., 4., 5. and 6.
8. The Festival Selection Commission will select films for both programs. The list of selected films for each program will be published on the Festival website.
9. Films produced by film and art schools of the Republic of Croatia, the Republic of Serbia, the Republic of Slovenia, Republic of Montenegro and Bosnia and Herzegovina should be submitted for the Film School Program. Films not produced by a film or art school should be submitted to The Student Film Program.
10. A director may submit no more than two films.
11. Applications must include a permanent link to the film (YouTube, Vimeo, Google Drive or other similar internet service).
12. Submitted films must not be marked by logos, watermarks or other such markings.
13. Submissions must include a synopsis and a screenshot from the film.
14. Films submitted for the Film School Program must include English subtitles.

IV. APPLICATIONS AND AWARDS
15. Films should be submitted via the internet service FilmFreeway or by filling out a JotForm form.
16. The application period opens 6 March 2020 and closes 1 June 2020. The Selection Commission will publish the list of selected films and notify the directors of their inclusion in the Festival after the conclusion of the application period.
17. Verification of student status will be performed for directors of films included in the Film School Program to ensure the director was a student in the year production of the film was concluded.
18. The juries of the Film School Program and The Student Film Program are each made up of 3 members.
19. The following prizes will be awarded to films competing in the Film School Program: Large Pot for the best film school film, Audience Prize for the best film school film, honorable mentions (up to 3).
20. The following prizes will be awarded to films competing in The Student Film Program: Small Pot for the best student film, Audience Prize for the best student film, honorable mentions (up to 3).
21. Winners will be announced at the closing of the Festival.

V. COPYRIGHT, USE OF SUBMITTED WORKS AND RESPONSIBILITIES
22. The Festival reserves the right to archive all submitted works.
23. The Festival reserves the right to use video clips and photographs from films included in the Film School Program and the Student Film Program for promotional purposes free of charge.
24. The Festival accepts no responsibility in any copyright disputes in relation to submitted works. Should a participant of the Festival submit a work they do not own the copyright to, or should they in some other way violate a copyright, the Festival bears no responsibility for the violation.
25. By submitting an application, the applicant grants the Festival the right to save the applicant's personal data included in the application (first and last name of the director, producer, screenwriter, cinematographer, editor, email, phone number, name of institution at which the director is studying). The Festival will process the data in accordance with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and the European Council (General Data Protection Regulation).
26. By submitting an application the director agrees to all rules and terms described in this section.

 

Any enquiries may be addressed to 

revijastudentskogfilma@gmail.com.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now